نصب شیرپوینت 2019

 آشنایی با سخت افزار و نصب نرم افزارهای پیش نیاز شیرپوینت سرور 2019 و نصب آنها

پیش از نصب شیرپوینت سرور 2019 ابتدا باید نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری را مهیا کنیم یا به اصطلاح سرورهار را آماده سپس شیرپوینت را نصب کنیم.

در این مقاله در مورد سخت افزار و نرم افزارهای پیش نیاز شیر پوینت سرور 2019 صحبت خواهیم کرد و در مقاله ی نصب شیرپوینت مرحله به مرحله همه را نصب می کنیم. آزمایش و اجرای راهکارهای شیرپوینت سرور 2019 در مراحل مختلف چرخه عمر نیاز به استقرار در توپولوژی های مختلف دارد.

سخت افزار مورد نیاز: سرورهای شیرپوینت و نصب های MinRole

برخی از شرکت ها دیتاسنترهایی دارند که در مجاورت یکدیگر قرار دارند و تنها به وسیله پیوندهای فیبر نوری با پهنای باند بالا به هم وصل می شوند. در این محیط می توانید دو مرکز داده را به عنوان یک مزرعه یا فارم (Farm) واحد پیکر بندی کنید. این توپولوژی، مزرعه /فارم توزیع شده یا مزرعه /فارم کشیده (stretched farm) نامیده می شود. مزارع یا فارم های کشیده برای شیرپوینت سرور 2019 پشتیبانی می شوند.

برای اینکه معماری یک فارم کشیده، به عنوان یک راه حلی با دسترسی بالای پشتیبانی عمل کند، می بایست پیش نیازهای زیر رعایت شود:

 • پایداری Latency ارتباط بین درون فارم در بازه زمانی 10 دقیقه از 1 میلی ثانیه نباید بیشتر باشد. منظور از Latency درون فارمی ارتباط بین سرور front-end و سرور دیتابیس است.
 • سرعت پهنای باند باید حداقل 1 گیگابایت در ثانیه باشد.

نکته : Latency درون فارمی زیر 1 میلی ثانیه برای بستر سرورهای شیرپوینت درون یک دیتاسنتر هم الزامی می باشد. سرعت پهنای باند هم در این شرایط باید حداقل 1 Gb/s باشد.

برای تامین کاستی های قابل اغماض یک فارم کشیده، جهت پیکر بندی برنامه های سرویس دهی کاربردی و پایگاه های داده (دیتابیس ها) از راهنمای بهترین روش استاندارد (standard best practice guidance)  استفاده کنید.

برای کلیه سناری های نصب، باید دو فضای دیسک کافی یکی برای نصب پایه و یکی برای تشخیص مواردی از قبیل ورود به سیستم ، اشکال زدایی (دیباگ کردن)، ایجاد زباله های حافظه و غیره وجود داشته باشد. برای استفاده در تولید، شما همچنین باید فضای دیسک خالی اضافی برای کارهای روزانه داشته باشید. به علاوه دو برابر فضای آزاد از حافظه رم را برای محیط های تولید نگه دارید. مقادیر موجود در جدول ذیل، حداقل مقادیر مربوط به نصب بر روی سرورها هستند تا شیرپوینت سرور 2019، بر روی یک فارم با  چند سرور اجرا شود.

سناریوی نصب نوع و مقیاس استقرار پردازشگر رم فضای هارد دیسک

سرور با نقش منفرد که از SQL Server استفاده می کند

به منظور نصب شیرپوینت سرور 2019 با حداقل خدمات سفارش شده برای محیط های توسعه، از نقش فارم تک سرور استفاده کنید به شما امکان می دهد کدام یک از برنامه های خدمات را برای ارائه انتخاب کنید.

64-bit , 4 cores

16 گیگا بایت

80 گیگابایت برای درایو سیستم

100 گیگابایت برای درایو دوم

سرور با نقش منفرد که از SQL Server استفاده می کند

پایلوت یا نصب تست پذیرش کاربر شیرپوینت سرور 2019،  همه ی سرویس های در دسترس را برای محیط های توسعه اجرا می کند.

64-bit , 4 cores

24 گیگا بایت

80 گیگابایت برای درایو سیستم

100 گیگابایت برای درایو دوم و درایوهای اضافی

وب سرور یا سرور برنامه در فارم سه لایه

توسعه یا ارزیابی نصب شیرپوینت سرور 2019 با حداقل تعداد خدمات.

64-bit , 4 cores

12 گیگا بایت

80 گیگابایت برای درایو سیستم

80 گیگابایت برای درایو دوم

وب سرور یا سرور برنامه در فارم سه لایه

رهبری، تست پذیرش کاربر یا استقرار تولید شیرپوینت سرور 2019 که کلیه خدمات موجود را اجرا می کند.

64-bit , 4 cores

16 گیگا بایت

80 گیگابایت برای درایو سیستم

80 گیگابایت برای درایو دوم و درایوهای اضافی

 

حداقل نرم افزار الزامی برای SharePoint Server 2019

در این بخش، حداقل نیازهای نرم افزاری برای هر سرور در فارم ارائه شده است. در ابتدا با توجه به سناریوی نصب یکی از توپولوژی های ذیل را انتخاب کنید:

 • سرور فارم با یک سرور واحد در فارم
 • سرور فارم با چندین سرور در فارم
 • حداقل نیازمندی به سرور پایگاه داده در یک فارم یکی از موارد ذیل می باشد:
 • هر نسخه استاندارد یا Enterprise SQL Server برای ویندوز، شامل SQL Server 2016، SQL Server 2017، SQL Server 2019 و هر نسخه بالاتر SQL Server که از سطح سازگاری دیتابیس 130 پشتیبانی می کند.
 • Microsoft Azure SQL Managed Instance (MI) ، این تنها درصورتی پشتیبانی می شود که سرور فارم شیرپوینت شما در هاست Microsoft Azure باشد.

نکته : محصولات SQL Server و کلیه به روزرسانی های عمومی آینده از طریق چرخه عمر محصول SQL Server پشتیبانی می شوند.

نکته : SQL Server Express پشتیبانی نمی شود. دیتابیس ( the non-Managed Instance DBaaS service) نیز برای هیچ دیتابیس شیرپوینت پشتیبانی نمی شود.

 • حداقل ملزومات برای رایانه های مشتری / کاربر/ کلاینت ، یک مرورگر پشتیبانی شده، می باشد.
 • یکی از سیستم عامل های سروری ذیل را بر روی سرور فارم شیرپوینت نصب کنید:
 • Windows Server 2016 Standard or Datacenter
 • Windows Server 2019 Standard or Datacenter
 • حداقل ملزومات از سیستم عامل مورد نیاز برای سرورهای شیرپوینت در یک فارم یکی از موارد ذیل می باشد:
 • Windows Server 2016 Standard or Datacenter (Desktop Experience)
 • Windows Server 2019 Standard or Datacenter (Desktop Experience)

برای پیکربندی دستی نقش و ویژگی های Windows Server می توانید یکی از دو روش ذیل را استفاده کنید:

 1. مدیر سرور (Server Manager)
 2. مایکروسافت پاورشل (Microsoft PowerShell)

برخی از ویژگی های ویندوز هنگام نصب ” “Features On Demand (FOD)هستند یعنی در صورت نیاز آن ها را نصب می کنیم و از Windows Update  بارگیری می شوند. به طور مثال یکی از این ویژگی ها پیش نیاز Microsoft .NET Framework 3.5 می باشد. اگر کامپیوتر به Windows Update دسترسی ندارد، می توانید با افزودن پارامتر Source و با اشاره به پوشه \sources\sxs در رسانه نصب ویندوز سرور، محل فایل های نصب را مشخص کنید.

 به عنوان مثال:   -Source C:\Source\sxs . در اینجا C نام درایو، Source نام پوشه ای است که source ویندوزسرور در آن قرار دارد. پوشه ی sxs که شامل تمام Feature های دانلود شده مورد نیاز نصب شیرپوینت هستند را در آنجا قرار می دهیم. یک فایل پاورشل مطابق تصویر شماره یک، جهت نصب این Feature ها مثلا به نام Install1.psl می سازیم سپس در یک پنجره فرمان سریع PowerShell با دسترسی ادمین، (مطابق تصویر شماره دو) آن را اجرا می کنیم:

Install-WindowsFeature NET-HTTP-Activation,NET-Non-HTTP-Activ,NET-WCF-Pipe-Activation45,NET-WCF-HTTP-Activation45,Web-Server,Web-WebServer,Web-Common-Http,Web-Static-Content,Web-Default-Doc,Web-Dir-Browsing,Web-Http-Errors,Web-App-Dev,Web-Asp-Net,Web-Asp-Net45,Web-Net-Ext,Web-Net-Ext45,Web-ISAPI-Ext,Web-ISAPI-Filter,Web-Health,Web-Http-Logging,Web-Log-Libraries,Web-Request-Monitor,Web-Http-Tracing,Web-Security,Web-Basic-Auth,Web-Windows-Auth,Web-Filtering,Web-Performance,Web-Stat-Compression,Web-Dyn-Compression,Web-Mgmt-Tools,Web-Mgmt-Console,WAS,WAS-Process-Model,WAS-NET-Environment,WAS-Config-APIs,Windows-Identity-Foundation,Xps-Viewer -IncludeManagementTools –Verbose

نصب شیرپوینت 2019

(تصویر شماره یک)

 

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره دو)

آدرس فایل Install1.psl را مطابق فوق (در اینجافایل مورد نظردرآدرس  D:\Source\preاینجا قرار دارد) وارد می کنیم و نصب می کنیم. در صورتیکه نصب با موفقیت انجام شود پیغام Success را (مطابق تصویرشماره سه) دریافت می کنید.

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره سه)

نکته : نصب یا به روزرسانی SharePoint 2019 RTM بر روی سروری که قبلاً میزبان یک نسخه پیش انتشار از شیرپوینت بوده پشتیبانی نمی شود. برای میزبانی SharePoint 2019 RTM ساخت سرور جدید نیاز است.

توجه : نصبOffice 2019 client  و SharePoint Server 2019 در یک کامپیوتر پشتیبانی نمی شود. حداقل نسخه پشتیبانی شده Office 2010 client  است.

 

تا اینجا ویندوز سرور را آماده کرده ایم. حال نرم افزار های پیش نیاز شیرپوینت را نصب می کنیم. نرم افزارهای ذیل ملزومات نصب شیرپوینت هستندکه اگر روی سرور فارم شیرپوینت نصب نشده باشند ابزار آماده سازی محصولات شیرپوینت مایکروسافت (prerequisiteinstaller.exe)، پیش نیازهای شیرپوینت سرور 2019 را به ترتیب ذیل نصب می کند:

 • Web Server (IIS) role
 • Windows Process Activation Service feature
 • Microsoft .NET Framework version 3.5
 • Microsoft .NET Framework version 4.7.2
 • Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 4 Native Client
 • Microsoft WCF Data Services 5.6
 • Microsoft Identity Extensions
 • Microsoft Information Protection and Control Client 2.1 (MSIPC)
 • Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 SP1 (x64)
 • Windows Server AppFabric 1.1
 • Cumulative Update Package 7 for Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server (KB 3092423)
 • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2012
 • Visual C++ Redistributable Package for Visual Studio 2017

 

این نرم افزارها هم به صورت آنلاین و از بستر اینترنت و هم به صورت آفلاین با استفاده از فایل های از پیش دانلود شده ، قابل نصب هستند. برای دانلود فایل ها می توانید به لینک منبع در انتهای مقاله بخش (Links to applicable software) مراجعه نمایید. برای نصب این نرم افزارها به صورت آفلاین همانند مرحله آماده سازی ویندوز، یک فایل پاورشل (مطابق تصویر چهار) مثلا به نام Pre.psl می سازیم. سپس در یک پنجره فرمان سریع PowerShell با دسترسی ادمین، (مطابق تصویر شماره پنج) آن را اجرا می کنیم:

 نصب شیرپوینت 2019(تصویر شماره چهار)

در اینجا دقت شود؛ هنگام آدرس دهی به فایل PrerequisiteInstaller.exe درایو OfficeServer را به درستی وارد نمایید. بعنوان مثال در اینجا  فایل PrerequisiteInstaller در درایو h می باشد.

آدرس فایل Pre.psl را مطابق فوق (در اینجافایل مورد نظردرآدرس  D:\Source\preاینجا قرار دارد) وارد می کنیم:

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره پنج)

بازدن کلید Enter بلافاصله پنجره ذیل باز می شود:

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره شش)

Next را بزنید:

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره هفت)

 ابتدا تیک I accept the terms of the license Agreement(s) سپس Next را بزنید و اجازه دهید نصب کامل شود در این مرحله ممکن است سرور نیاز به راه اندازی مجدد داشته باشد اگر به طور خودکار Restart نشد لطفا دستی این کار را انجام دهید.

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره هشت)

نکته : نرم افزارهای مورد نیاز فوق، در صورتی که توسط شیرپوینت، از طریق چرخه عمر محصولات شیرپوینت استفاده شوند پشتیبانی خواهند شد.

اگر با پیغام ذیل مواجه شدید، یعنی نصب PrerequisiteInstaller.exe موفقیت آمیز نبوده و مجدد باید آن را اجرا کنید و مراحل فوق را انجام دهید.

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره نه)

می توانید بدون استفاده از پاورشل و فقط با اجرای PrerequisiteInstaller.exe از محل درایو نصب، آن را اجرا کنید:

نصب شیرپوینت 2019
(تصویر شماره ده)

 • نرم افزار اختیاری که در SharePoint Server 2019 پشتیبانی می شود:

نرم افزار اختیاری که در این بخش پشتیبانی می شود، برای نصب یا استفاده از SharePoint Server 2019 الزامی نیست. این نرم افزار ممکن است به قابلیت هایی مانند هوش تجاری احتیاج داشته باشد.

محیط نرم افزار اختیاری

Single server farm, front-end web servers, and application servers in a farm

.NET Framework Data Provider for SQL Server (part of Microsoft .NET Framework)
.NET Framework Data Provider for OLE DB (part of Microsoft .NET Framework)
SharePoint Workflow Manager
You can install SharePoint Workflow Manager on a dedicated computer.
Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Technologies
This add-in is used by Access Services for SharePoint Server 2019.
Microsoft SQL Server 2012 Data-Tier Application (DAC) Framework 64-bit edition
Microsoft SQL Server 2012 Transact-SQL ScriptDom 64-bit edition
Microsoft System CLR Types for Microsoft SQL Server 2012 64-bit edition
Microsoft SQL Server 2012 with SP1 LocalDB 64-bit edition
Microsoft Data Services for the .NET Framework 4 and Silverlight 4 (formerly ADO.NET Data Services)
Exchange Web Services Managed API, version 1.2

 

زمانی که PrerequisiteInstaller.exe با موفقیت نصب شد، یعنی سرور آمادگی لازم برای نصب شیرپوینت را دارد و نوبت به نصب شیرپوینت 2019 می رسد، که به دو روش دستی (Wizard) یا با استفاده از پاورشل (Powershell) قابل نصب می باشد که به تفصیل در مقاله نصب شیرپوینت سرور 2019 در مورد آن صحبت خواهیم کرد.