شکایات مربوط حوزه نرم‌افزارهای سفارشی

 

 1. لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 2. لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید
 3. لطفاً تلفن ثابت خود را وارد نمایید
 4. لطفاً تلفن همراه خود را و.ارد نمایید
 5. لطفاً شرح شکایت خود را وارد نمایید
 6. کد وارد شده صحیح نمی باشد

 

شکایات مربوط حوزه پرداخت الکترونیک (دستگاه‌های پایانه فروش و ...)

 

 1. لطفاً نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید
 2. لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید
 3. لطفاً تلفن ثابت خود را وارد نمایید
 4. لطفاً تلفن همراه خود را و.ارد نمایید
 5. Invalid Input
 6. لطفاً مدل دستگاه را وارد نمایید
 7. لطفاً نماینده فروش را وارد نمایید
 8. لطفاً شرح شکایت خود را وارد نمایید
 9. کد امنیتی:
  جدیدکد وارد شده صحیح نمی باشد